Nasza Kancelaria
Podstawowe informacje
   
Adwokat
Klaus Stähle
 
Adwokat
Filip Bork
 
FAQ (często zadawane pytania)
Zdjęcie
 
Kontakt
Imprint /
Datenschutzerklärung

 

 
    


0
FAQ (często zadawane pytania)Jak uzyskać ugodę?

Co mogę zrobić przeciwko pisemnemu ostrzeżeniu?

Czy mam prawo do umowy na czas nieokreślony po zawarciu kilku umów na czas określony?

Jak zwrócić się o pomoc prawną (Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe)?

Ile kosztuje wstępna konsultacja z prawnikiem?

Ile kosztuje reprezentacja prawna przed sądem pracy?

Co mogę zrobić w sprawie rozwiązania umowy o pracę?FAQ (często zadawane pytania)
01
Jak uzyskać ugodę?
Pozew przeciwko niezgodnemu z prawem lub nieuzasadnionemu  zwolnieniu musi zawsze mieć na celu stwierdzenie, że rozwiązanie umowy jest nieuzasadnione społecznie, co prowadzi do przywrócenia do pracy.

Wielu zwolnionych pracowników nie chce już dalej pracować i chce przejść na emeryturę z odprawą ze stosunku pracy. Ponieważ zazwyczaj leży to w interesie pracodawcy, który w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego zwolnienia nie chce powrotu zwolnionego pracownika, często można uzyskać wzajemne porozumienie w sprawie odpraw.

Wysokość odszkodowania zazwyczaj zależy od ryzyka sporu sądowego.
02
Co mogę zrobić przeciwko pisemnej naganie?
Pisemna nagana musi zawierać konkretne naruszenie obowiązków służbowych przez pracownika. Jeśli nie czyni temu zadość, może być zwykle uważana za mało precyzyjną, a zatem nieskuteczną.

Nagana z reguły jest  wyraźnym sygnałem od pracodawcy, że dalsze stosunki pracy są zagrożone.

W przypadku ponownego wystąpienia naruszenia obowiązków, pisemna nagana może doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę.
Pisemna nagana może zostać podważona w trakcie postępowania sądowego. Pracodawca może zostać pozwany o usunięcie nagany z akt osobowych.

Możesz  zwrócić się do nas o podjęcie kroków prawnych w Twoim imieniu.
03
Czy mam prawo do żądania zawarcia umowy na czas nieokreślony po wcześniejszym zawarciu kilku umów na czas określony?
To zależy od wielu okoliczności. Zasadniczo ustawa TzBfG (prawo pracy w niepełnym wymiarze godzin i praca tymczasowa) została opracowana w taki sposób, że  pracodawcy mogą zawierać umowy na czas określony do dwóch lat, bez podania przyczyn, jednak nie więcej niż do trzech umów na czas określony w przeciągu tego okresu.

Po upływie okresu dwóch lat pracownik może żądać od pracodawcy zatrudnienia na czas nieokreślony.

W przypadku odmowy zatrudnienia przez pracodawcę można skierować sprawę na drogę postępowania sądowego z pozwem o zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Ważne jest, aby Twój pozew złożony był w terminie trzech tygodni od daty zakończenia ostaniej umowy na czas określony. Złożenie pozwu po upływie tego terminu  będzie bezskuteczne.
04
Jak zwrócić się o pomoc prawną (Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe)?
Jeśli potrzebujesz porady prawnej  , ale Twoja sytuacja finansowa nie pozwala Ci na poniesienie kosztów adwokackich we własnym zakresie, możesz ubiegać się o pomoc prawną na pierwsze konsultacje (Beratungshilfe) w lokalnym sądzie okręgowym. Jeśli nie wiesz, który sąd jest właściwym sądem, zapytaj nas.

Możesz również starać się o udzielenie pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu przed sądem.

Możemy złożyć taki wniosek dla Ciebie , przy czym należy mieć na uwadze, że przyznanie pomocy prawnej zależy od dochodu rozporządzalnego netto.
05
Ile kosztuje wstępna, pierwsza  konsultacja z prawnikiem?
Wstępna konsultacja z prawnikiem będzie kosztować maksymalnie 249,90 € brutto.

W ramach wstępnej konsultacji można ustalić, czy proces sądowy ma szanse powodzenia .
06
Ile kosztuje reprezentacja prawna przed sądem pracy?
W pierwszej instancji postępowania przed sądem pracy każda ze stron ponosi własne koszty. Oznacza to, że nawet jeśli wygrasz sprawę, sam musisz zapłacić prawnikowi. Jednak koszty sądowe pokrywa strona przegrywająca. Jeśli dojdzie do porozumienia w sądzie, jak to często bywa w przypadku postępowania sądowego, nie ma kosztów sądowych, jednak obowiązuje inna opłata adwokacka.

W drugiej instancji w postępowaniu przed sądem pracy (instancji odwoławczej) strona przegrywająca musi pokryć wszystkie koszty.

Wysokość honorariów adwokackich jest regulowana prawem i zależy od wartości przedmiotu sporu.

Możesz zwrócić się do nas o oszacowanie kosztów w Twoim indywidualnym przypadku.
07
Co mogę zrobić w sprawie rozwiązania umowy?
Uwaga! Jeśli otrzymasz wypowiedzenie i chcesz zakwestionować to w sądzie, pozew musi zostać złożony w terminie  trzech tygodni od otrzymania takiego powiadomienia. Jeśli zawiadomienie zostanie podpisane przez osobę nieupoważnioną bez dowodu zezwolenia, musisz odpowiedzieć jeszcze szybciej, ponieważ powiadomienie musi zostać odrzucone tak szybko, jak to możliwe.

Dlatego powinieneś szybko umówić się na rozmowę w celu omówienia sprawy, aby konieczne działania zostały podjęte na czas.

Istnieje także specjalna ochrona przed zwolnieniem dla kobiet w ciąży, przebywających na urlopie macierzyńskim, przebywających na urlopie rodzicielskim lub  niepełnosprawnych lub chronionych z innych powodów.


back
 Kanzlei für Arbeitsrecht in Schöneberg Klaus Stähle